Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Neokolonializm PDF Print Email
N

Neokolonializm - często oskarża się byłe metropolie kolonialne o tzw. politykę neokolonialną, czyli o kolonializm realizowany nowymi środkami, kreujący specyficzny rodzaj związków, będących wynikiem dziedzictwa postkolonialnej monokulturowej gospodarki tych krajów (surowcowo-rolniczej). Państwa rozwijające się mają bardzo małe możliwości reorientacji przestrzennej eksportu oraz turystyki, tradycyjnie zależnych od dawnych metropolii. W związku z tym prowadzą one antykolonialną politykę mającą na celu uzyskanie prawdziwej, ekonomicznej niezależności. Polityka ta była wspierana z powodów ideologicznych, ekonomicznych i wojennych przez ZSRR i Chiny oraz inne kraje socjalistyczne, przy czym wyjątkową aktywność na tym polu przejawiała Kuba. Niektóre z dawnych kolonii przyjęły quasi-socjalistyczną drogę przemian, inspirowaną i wspomaganą przez blok sowiecki. Jednak ten model rozwoju, w rzeczywistości postkolonialny, nie zdał egzaminu. Potwierdziła to najnowsza historia takich krajów, jak Egipt, Ghana, Indonezja, Tanzania, Etiopia, Algieria, Indie czy Madagaskar, w których po krótkim okresie prób z realnym socjalizmem nastąpił powrót do kapitalistycznej ekonomii rynkowej.

Źródło: M. Baczwarow, A. Suliborski, Kompendium wiedzy o geografii politycznej i geopolityce, Warszawa 2003.