Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

NASA PDF Print Email
N

NASA (ang. National Aeronautics and Space Administration/Krajowa Administracja Lotnictwa i Przestrzeni Kosmicznej) - agencja federalna USA powołana na mocy Ustawy o Krajowym Lotnictwie i Przestrzeni Kosmicznej z 1958. Jest to instytucja naukowo-badawcza, której zasadnicze cele statutowe są następujące: prowadzenie badań na rzecz postępu lotnictwa, rozwijanie, konstruowanie, testowanie i obsługa pojazdów lotniczych i kosmicznych; eksploracja kosmosu przy pomocy pojazdów bezzałogowych oraz z załogami ludzkimi; zarządzanie bardziej skutecznym wykorzystaniem zasobów naukowych i technicznych USA wspólnie z innymi państwami zaangażowanymi w programy kosmiczne dla celów pokojowych; dostarczanie praktycznych wniosków i informacji odnośnie do działalności NASA i jej rezultatów. Działalność Agencji została zahamowana po zrealizowaniu programu podboju Księżyca, następnie ożywiona programem budowy promów kosmicznych do wielokrotnego wykorzystania. Eksplozja tuż po starcie promu Challenger w styczniu 1986 spowodowała ograniczenie przez Kongres USA funduszy na dalsze badania. W 1993 zaprzestano realizacji programu SDI ("gwiezdne wojny"). Ze względu na ogromne koszty od 1990 większość badań kosmicznych realizowana jest wspólnie przez USA i Rosję oraz konsorcja państw europejskich.

Źródło: C. Mojsiewicz (red.), Leksykon współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych, Wrocław 1998.