Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Nacjonalizacja PDF Print Email
N

Nacjonalizacja to przeniesienie na państwo w trybie ustawodawczym pewnej kategorii dóbr i praw prywatnych w celu ich eksploatacji, kontroli lub zmiany ich dotychczasowego przeznaczenia. Prawo międzynarodowe generalnie uznaje suwerenne prawo każdego państwa cło przeprowadzenia nacjonalizacji. Szczególnym problemem jest jednak nacjonalizacja dóbr i praw prywatnych przedsiębiorstw i osób zagranicznych, które znajdują się na obszarze państwa dokonującego nacjonalizacji. Tak też działo się często w Ameryce Łacińskiej gdzie nacjonalizacja obejmowała wiele firm amerykańskich. Nacjonalizacja Kanału Sueskiego przez Egipt w 1956 spowodowała zbrojną reakcję Francji, Wielkiej Brytanii i Izraela. Problemu nacjonalizacji nic udało się rozwiązać na forum ONZ mimo przyjętej w 1958 uchwały Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych o prawie każdego narodu do dysponowania swobodnie o swych bogactwach naturalnych.