Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Noty identyczne PDF Print Email
N

Noty identyczne są to noty identycznej treści wysyłane przez jedno państwo do dwóch lub więcej państw lub też przez dwa lub więcej państw do jednego państwa. Każde państwo wysyła taką notę oddzielnie we własnym imieniu. Tym się ona głównie różni od noty zbiorowej. Noty takie wysyłane są w zasadzie w jednakowym czasie. Stosowane są zazwyczaj w ważnych kwestiach politycznych interesujących kilka państw. Identyczność noty zakłada, że jej merytoryczna treść musi się pokrywać z treścią noty wysyłanej przez pozostałych współautorów. Natomiast w formie redagowania dopuszczane są pewne różnice. Noty identyczne mogą być sporządzane w formie not podpisanych, słownych, aide-memoire itd. W końcu zamieszczona jest zazwyczaj wzmianka informująca o wysłaniu noty identycznej do innych państw, które się wymienia.