Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Notyfikacja PDF Print Email
N

Notyfikacja - jest to akt jednostronny, polegający na oficjalnym pisemnym powiadomieniu drugiego podmiotu prawa międzynarodowego o pewnym wydarzeniu, z którym prawo to łączy określone skutki prawne. W wielu przypadkach notyfikacja jest konieczna dla wywołania określonego skutku prawnego (np. statuty wielu organizacji przewidują obowiązkową notyfikację przy wystąpieniu z organizacji; prawo wojenne wymienia notyfikację jako warunek legalności blokady wojennej). Notyfikacja może mieć charakter fakultatywny. W drodze notyfikacji fakultatywnej państwa zmierzają do wyjaśnienia stosunku prawnego, który inaczej - bez wysłania odpowiedniej noty - mógłby budzić wątpliwości (np. notyfikowanie neutralności w konflikcie zbrojnym między innymi państwami, notyfikacje dotyczące utworzenia nowego państwa lub zmiany rządu).