Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Pugwash PDF Print Email
P

Pugwash - pokojowy ruch uczonych dążących do rozbrojenia i likwidacji wrogich bloków. Za główne swoje zadanie uczeni uważali przerwanie wyścigu zbrojeń, a szczególnie zapobieżenie groźbie wybuchu wojny jądrowej. Następnym celem było całkowite wyeliminowanie broni jądrowej. Ruch miał oddziaływać na kręgi uczonych i polityków oraz środowiska intelektualne. Inny cel to eliminacja wszelkich wojen ze sfery stosunków międzynarodowych. Aby to zrealizować uważa się za niezbędne zmniejszenie zasobów broni konwencjonalnych. Jako ruch uczonych pragnie stworzyć kanon - nakaz dla pracowników nauki: celem pracy naukowej winna być poprawa doli człowieka, a nic jej pogarszanie przez pracę dla celów militarnych (wojennych). Jako ruch międzynarodowy pragnie rozwijać lojalność nie tylko wobec interesów swego kraju, ale i wobec interesów całej ludzkości. Pugwash zrodził siew latach 1954-1956. Milioner amerykański C. Eaton zaprosił uczonych do swojej posiadłości w Pugwash (Kanada), gdzie w lipcu 1957 odbyła się I konferencja uczonych Wschodu i Zachodu, której przewodniczył B. Russel. Od nazwy tej miejscowości przybrał nazwę ruch. Następne doroczne konferencje odbywały się w różnych krajach. Konferencje Pugwash są z reguły niedostępne dla prasy aby uczestnikom zapewnić nieskrępowaną wymianę opinii, sformułowanie propozycji, zaleceń dla rządów. W Polsce istnieje Komitet Narodowy Pugwash. Polska ma również swego przedstawiciela, uczonego z PAN, który bierze bardzo aktywny udział w pracy konferencji. Oficjalna nazwa konferencji brzmi: "Konferencja Pugwash do Spraw Nauki i Problemów Światowych". Jej rola w obecnej, lepszej niż uprzednio, sytuacji międzynarodowej ulega zmniejszeniu. Stanowi jednak nadal wpływową światową grupę nacisku na rządy.

Źródło: C. Mojsiewicz (red.), Leksykon współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych, Wrocław 1998.