Restytucja Print
R

Restytucja - polega na przywróceniu poprzedniego stanu rzeczy, jaki istniał przed popełnieniem deliktu, a więc na wykonaniu zobowiązania, odwołaniu bezprawnego działania lub powstrzymaniu się od dalszego bezprawnego działania. Jest to podstawowa i normalna forma naprawienia szkód, a odszkodowanie może mieć miejsce tylko wówczas, gdy przywrócenie poprzedniego stanu faktycznego jest niemożliwe. W pewnych sytuacjach, gdy doszło do zniszczenia obiektu podlegającego zwrotowi, np. zagrabionego dzieła sztuki, występuje tzw. restytucja zastępcza.