Represje Print
R

W politycznym tego stówa znaczeniu, represje oznaczają stan podporządkowania, wywołany przez systematyczne zastraszanie lub jawną przemoc. Represje wykazują podobieństwo z aktami tłumienia, różniąc się od nich jednak tym, że te pierwsze są bardziej aktywne, a drugie reaktywne. Celem represji jest "wykorzenienie", a nie jedynie pohamowanie opozycji, a także utrzymanie poparcia dla reżimu czy elity rządzącej, przy użyciu narzędzi politycznych i psychologicznych. Reżimy represyjne osłabiają lub likwidują machinę polityki reprezentatywnej (wybory, partie, związki zawodowe, wolną prasę itd.), a wytwarzają atmosferę strachu, poprzez rutynową inwigilację i użycie siły. Państwem, które może posłużyć jako jaskrawy przykład stosowania represji wobec swoich obywateli, był Związek Radziecki.