Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Readmisja PDF Print Email
R

Readmisja (łac. re-powtórnie, powrót do poprzedniej sytuacji oraz admissio - przyjmowanie) - termin międzynarodowy odnoszony do praktyki państw odsyłania uchodźców, którzy nielegalnie przekroczyli granice. W ten sposób na podstawie umów międzynarodowych państwa bronią się przed skutkami nielegalnej imigracji. Polska jest sygnatariuszem umów o readmisji z RFN, Czechami, Słowacją, Ukrainą, Bułgarią, Rumunią, Białorusią, Węgrami, podpisanych w 1993. W1995 zawarła taką samą umowę z Grecją, a w 1996 ze Słowenią. Modelowy charakter ma porozumienie Polsko-Niemieckie, przewidujące m.in. że do polski mogą być odesłane tylko te osoby, które wjadą do RFN i poproszą o azyl polityczny, już po wejściu w życie przyjętych zobowiązań (w praktyce po uchwaleniu przez Bundestag nowego prawa azylowego w 1993). Strona niemiecka zobowiązała się, że w przypadku niezwykłych wydarzeń, które doprowadzą do gwałtownego wzrostu ilości uchodźców w Polsce, przyjmie część z nich. Ponadto RFN zobowiązała się przekazać do końca 1994 - 120 mld marek pomocy przeznaczonej na zabezpieczenie granic i stworzenie systemu azylowego. Ustalono, że ewentualne późniejsze świadczenia ze strony RFN będą uregulowane przez ministrów spraw wewnętrznych obu stron i na forum specjalnie powołanej komisji mieszanej.

Źródło: C. Mojsiewicz (red.), Leksykon współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych, Wrocław 1998.