SADC Print
S

Wspólnota Rozwoju Południowej Afryki (Southern African Development Community - SADC) została utworzona w 1992 r. jako następczyni Południowoafrykańskiej Konferencji ds. Koordynacji Rozwoju (Southern African Development Co-ordination Conference - SADCC), powstałej 12 lat wcześ­niej. Siedzibą organizacji jest stolica Botswany, Gaborone. Ód 2008 r. ugrupowanie jest strefą wolnego handlu. Do SADC należy 15 państw (Angola, Botswana, Demokratyczna Republika Konga, Lesoto, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Mozambik, Namibia, RPA, Seszele, Suazi, Tanzania, Zambia i Zimbabwe). Jej niekwestionowanym liderem gospodarczym jest najbogatsze państwo całej Afryki - RPA.

W strukturze instytucjonalnej SADC możemy wyróżnić: Szczyt, Organ ds. Politycznych, Obrony i Bezpieczeństwa, Radę Ministrów, Stały Komitet Wyższych Urzędników, Zin­tegrowany Komitet Ministrów, Sekretariat, Komitety Naro­dowe, Trybunał i Forum Parlamentarne (jedno z najstarszych wśród afrykańskich ugrupowań integracyjnych, bo działające już od 1996 r.). W okresie między sesjami najwyższych orga­nów decyzje podejmuje Trojka. Do największych sukcesów organizacji zaliczyć trzeba postępy w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa i pokoju, liberalizacji handlu oraz rozwoju infrastruktury. W celu poprawy klimatu inwestycyjnego wprowadzany jest w życie Protokół w sprawie Finansów i Inwestycji, który podpisało już 10 członków. W przyszłości zakłada się wprowadzenie wspólnej waluty.