Suwerenność Print
S

Suwerenność, w najprostszym znaczeniu, jest zasadą absolutnej i niepodzielnej władzy. Jednakże często czyni się rozróżnienia między suwerennością prawną i polityczną, jak również pomiędzy wewnętrznym i zewnętrznym wymiarem suwerenności. Suwerenność prawna odnosi się do nadrzędnej władzy prawnej, czyli niepodważalnego prawa do wymagania zachowania zgodnego z przepisami. Suwerenność polityczna odnosi się tymczasem do nieograniczonej władzy politycznej, to jest do wymagania posłuszeństwa, które zazwyczaj osiąga się za sprawą monopolu na użycie siły. Suwerenność wewnętrzna dotyczy najwyższej w państwie władzy, jaka znajduje się w rękach gremium, które podejmuje decyzje wiążące wszystkich obywateli, grupy i instytucje w granicach terytorialnych państwa. Suwerenność zewnętrzna odnosi się do miejsca państwa w porządku międzynarodowym oraz do jego zdolności do działania jako niezależnej autonomicznej jednostki.