Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Strefa buforowa, kordon sanitarny PDF Print Email
S

Strefa buforowa jest to terytorium położone pomiędzy obszarami wpływów dwu lub więcej mocarstw. Idea strefy buforowej została sformułowana przez lorda Curzona w XIX wieku i odnosiła się do rozgraniczenia wpływów Rosji i Anglii w Azji Środkowej oraz Rosji i Niemiec w Europie Wschodniej.

Późniejszym rozwinięciem tej idei był kordon sanitarny (fr. cordone sanitaire, pierwotnie oznaczał linię ograniczającą lub powstrzymującą rozpowszechnianie się chorób zakaźnych), który miał chronić Europę przed wpływami Rosji bolszewickiej. Międzywojenny kordon sanitarny zakładał stworzenie w Europie pasa bezpieczeństwa, rozciągającego się od Finlandii po Rumunię. Dużą rolę w tworzeniu tej koncepcji odegrały Wielka Brytania i Francja oraz państwa tzw. Małej Ententy w Europie Środkowej. Jednocześnie była to próba niedopuszczenia do bezpośrednich kontaktów między Rosją a Niemcami.

Po II wojnie światowej cała Europa Środkowa i Wschodnia znalazła się w strefie wpływów ZSRR. Na Bliskim Wschodzie z inicjatywy USA w latach 50. został stworzony kordon sanitarny w stosunku do Związku Radzieckiego w oparciu o prozachodnie rządy Turcji, Iranu i Pakistanu. Głównym jego celem było zablokowanie rozprzestrzeniania się wpływów radzieckich na bogate w ropę naftową obszary rejonu Zatoki Perskiej.

W Europie Środkowo-Wschodniej odradzają się pewne elementy koncepcji kordonu sanitarnego, chociaż współczesna Rosja przeżywa kryzys społeczno-gospodarczy i nie stanowi już takiego zagrożenia militarnego oraz ideologicznego, jak dawny ZSRR. Obecnie chodzi przede wszystkim o zahamowanie nielegalnego handlu, eksportu przestępczości i innych negatywnych społecznie i gospodarczo zjawisk, których głównym źródłem jest cały obszar postradziecki.

Państwo buforowe to kraj niezależny położony pomiędzy potężnymi i imperialnie nastawionymi sąsiadami. Takie położenie miała np. Polska między ZSRR i Niemcami nazistowskimi. Państwa buforowe zabezpieczają się przed realnymi lub potencjalnymi wpływami silnych sąsiadów przez tworzenie sojuszy lub szukając innych znaczących politycznie i militarnie gwarantów swojej niezawisłości.