Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Spotkania na szczycie PDF Print Email
S

Do słownika międzynarodowego wszedł termin "spotkania na szczycie", którym określa się spotkania szefów państw i rządów, a także przywódców partii dla załatwienia najważniejszych problemów. Wielkie konferencje okresu drugiej wojny światowej: Teheran, Jałta, Poczdam, były spotkaniami szefów rządów. Również Akt Końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie został podpisany w roku 1975 przez szefów państw i rządów. Każdego roku w sesjach Zgromadzenia Ogólnego ONZ uczestniczy znaczna liczba premierów. Niekiedy statuty organizacji międzynarodowych stanowią, że w ich skład wchodzą szefowie państw lub rządów. Tak na przykład, zgodnie z Aktem Konstytucyjnym Unii Afrykańskiej, Zgromadzenie UA składa się z szefów państw i rządów. Szef rządu przebywający za granicą korzysta z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych. W praktyce jest on traktowany jak głowa państwa, a występujące różnice nie tyle dotyczą jego sytuacji prawnej, co raczej protokolarnej.