Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Satysfakcja PDF Print Email
S

Satysfakcja jest formą wynagrodzenia niematerialnych szkód poniesionych przez państwo. Polega ona w zasadzie na wyrażeniu dezaprobaty wobec aktów jednego państwa skierowanych przeciwko czci i honorowi innego państwa. Zwykle w tym przypadku mówi się o szkodach moralnych, jednakże z uwagi na uprzednio wskazane wątpliwości należy raczej mówić o szkodach niematerialnych. Prawo międzynarodowe nie reguluje formy zadośćuczynienia. Zresztą podlega ono znamiennej ewolucji, gdyż we wcześniejszym okresie praktyka żądania zadośćuczynienia, zwłaszcza ze strony słabszego państwa, przybierała nieraz upokarzający charakter i wykraczała daleko poza właściwe ramy dezaprobaty. Współcześnie zadośćuczynienie sprowadza się do przedstawienia oficjalnych przeprosin i wyrazów ubolewania, zobowiązania ukarania winnych oraz - w zależności od sytuacji - również podkreślenia bezprawnego charakteru działania lub zaniechania.

Źródło: W. Góralczyk, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 2006.