Sankcje Print
S

Sankcje są konsekwencją wyróżnienia przestępstw międzynarodowych uznawanych za zbrodnie. Stosuje się je przeciwko państwu dopuszczającemu się aktów agresji. Problemu sankcji za popełnienie zbrodni nie należy łączyć z zagadnieniem odpowiedzialności karnej. Przy okazji dyskutowania problemów odpowiedzialności w KPM oraz w innych organach ONZ formułowano tezę, że odpowiedzialność państwa nie może obejmować niczego poza obowiązkiem naprawienia szkody, gdyż jedyną możliwością byłoby zastosowanie sankcji karnej, której jednak nie zna prawo międzynarodowe. Jest to stanowisko dyskusyjne. To, że prawo międzynarodowe nie uznaje odpowiedzialności karnej, nie oznacza wcale, aby odpowiedzialność państwa ograniczała się wyłącznie do obowiązku naprawienia szkody.

Prawo międzynarodowe zna pojęcie sankcji ekonomicznych i wojskowych przewidzianych w art. 41 i 42 Karty NZ.

Praktyka międzynarodowa potwierdza zresztą tezę o możliwości zastosowania sankcji za zbrodnie międzynarodowe. Jej przykładem jest uchwalenie przez Radę Bezpieczeństwa 4 listopada 1977 r. obowiązujących sankcji zakazujących eksportu broni i sprzętu wojskowego do RPA w następstwie popełnianej przez ten kraj zbrodni apartheidu. W wyniku aneksji Kuwejtu przez Irak w sierpniu 1990 r. doszło do zastosowania na podstawie uchwał Rady Bezpieczeństwa sankcji wojskowych i ekonomicznych przeciwko Irakowi i do przywrócenia status quo ante.

Sankcje mogą być stosowane także przez inne organizacje międzynarodowe. Tak na przykład w roku 1991 EWG nałożyła embargo na Serbię i Czarnogórę, a Organizacja Państw Amerykańskich w roku 1992 na Haiti.