Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Szpiegostwo PDF Print Email
S

Szpiegostwo - mniej elegancka nazwa wywiadu, mimo że obie nazwy występują równolegle. Zwykle o obcych mówi się "szpiedzy" a o swoich "wywiad". Jest to instytucja stara jak społeczeństwo i jego zorganizowane formy. Szpiegostwo jest uprawiane w formie cywilnej i wojskowej. Kierownictwo wielkich grup społecznych, współczesnych państw, dąży do uzyskiwania maksimum wiadomości o innych państwach. Z reguły jest to działalność nielegalna, tajna, starannie ukrywana i kamuflowana. Na szczeblu państwa wywiad występuje pod różnymi nazwami, które ulegają zmianom. Komórki zajmujące się kierowaniem wywiadem i jego działalnością poza granicami państwa podlegają najwyższym organom państwa. Istnieją też komórki przeciwdziałające działalności wywiadowczej obcych państw nazywane kontrwywiadowczymi, również pod różnymi nazwami. Również armie (siły zbrojne) posiadają własne struktury wywiadu i kontrwywiadu. W wypadku wielkich państw są one bardzo rozbudowane i dysponują wielkimi budżetami (CIA, KGB). Współcześnie rozwój techniki kosmicznej i radioelektronicznej, komputerowej, znacznie zwiększył możliwości działania i efektywności wywiadowczej. Powstaje wrażenie relatywnego zmniejszenia tradycyjnego wywiadu. Jednak możliwości działania wywiadów wzrosły. Wywiad działa przeciwko wszystkim grupom państw: nieprzyjaznym, neutralnym i zaprzyjaźnionym. Ta ostatnia grupa, przeciwko której prowadzona jest działalność wywiadowcza, nazywana jest "sprawdzaniem szczerości prowadzonej polityki przez dane państwo". W czasie odprężenia w stosunkach międzynarodowych wywiad zdobywa wiele informacji przy pomocy metod jawnych (tzw. biały wywiad), polegających na analizie treści ogłaszanych przez mass media. Rozwija się też współpraca między wywiadami m.in. w celu efektywniejszego zwalczania terroryzmu, handlu narkotykami, materiałami promieniotwórczymi itp. Ciężar działań wywiadu przesuwa się ze sfery wojskowej na gospodarkę, politykę, a praktycznie na wszystkie dziedziny życia państw.

Źródło: C. Mojsiewicz (red.), Leksykon współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych, Wrocław 1998.