Expose premiera Marka Belki - fragment dotyczący polityki zagranicznej - 14 maja 2004 r.

Wysoki Sejmie! Przed kilkoma dniami zaakceptowałem wypracowany w Brukseli consensus dotyczący treści traktatu konstytucyjnego Unii Europejskiej. Wspólnie z ministrem spraw zagranicznych prowadziliśmy do ostatniej chwili twarde negocjacje, dążąc do osiągnięcia rozsądnych uzgodnień służących polskim interesom.

Udowodniliśmy, że potrafimy pozyskiwać dla naszego stanowiska inne kraje, a zarazem współdziałać na rzecz tego, co wspólne: spójności i solidarności Europy. Pokazaliśmy, że rozumiemy, iż w Unii samemu niczego nie da się załatwić.

W sprawie osiągniętych uzgodnień wypowiadane są skrajne opinie. Nie będę ich komentował. Z całą odpowiedzialnością chcę natomiast powtórzyć to. co już stwierdziłem publicznie: ten dokument to sukces Polski. Zapobiegliśmy groźbie dyktatu państw silnych. W stosunku do rozwiązań wynikających z Traktatu Nicejskiego siła polskiego głosu została utrzymana, a w praktyce nawet wzmocniona. Jako polskie osiągnięcie ocenić trzeba też przyjęcie naszej koncepcji prezydencji grupowej w Unii oraz postulatów dotyczących podejścia do wspólnej polityki obronnej i zagraniczna oraz polityki bezpieczeństwa. Wierzę, że Polacy potwierdzą słuszność takiej oceny w referendum.

Jestem przekonany - i takiego właśnie stanowiska broniła polska delegacja - że szacunek dla historii nakazywał odnotować w preambule traktatu znaczenie tradycji chrześcijańskich w Europie. To kawałek prawdy o nas. Szkoda, że w tej sprawie zostaliśmy sami. Ale trzeba zarazem dodać, że w sposób nie mający wcześniej precedensu w unijnym systemie prawnym, wpisano do traktatu gwarancje poszanowania tożsamości, praw i statusu kościołów, stowarzyszeń i wspólnot religijnych.

Mówię o tych sprawach szerzej, gdyż stają się one przedmiotem walki politycznej. Kształtowany przez przeciwników integracji europejskiej obraz rządu, który jakoby zdradził polskie interesy, to nic innego jak przedwczesny element kampanii wyborczej. Apeluję więc do Państwa o racjonalizm. Nie pozwólmy, by sprawa polskiej obecności we wspólnocie państw europejskich stała się przedmiotem ryzykownej gry partyjnych interesów.

Chcę w tym miejscu z szacunkiem odnieść się do słów, które padły w tych dniach w sprawie Traktatu Konstytucyjnego z ust papieża Jana Pawła II. Pragnę podziękować publicznie za list, który w tej sprawie skierował do Rządu i do mnie osobiście kardynał Angelo Sodano, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej.

Zdolność widzenia spraw europejskich takimi, jakimi one są jest w Polsce szczególnie potrzebna. Przebieg wyborów do Parlamentu Europejskiego pokazuje bowiem, że łęki i obojętność dominują nad świadomością znaczenia obecności w tej instytucji. To wyzwanie dla wszystkich środowisk i ugrupowań proeuropejskich. Ich głos musi być słyszalny. Musi przeważyć nad głosem zwolenników izolacji Polski. Tak jak to było w referendum rok temu.

Wysoki Sejmie! Przed kilkoma dniami Rada Ministrów wystąpiła z wnioskiem o przedłużenie do końca roku obecności polskiego kontyngentu wojskowego w Iraku. Uczyniliśmy to w nowej sytuacji. Po pierwsze - zmienił się mandat sił stabilizacyjnych w Iraku. Obecnie wynika on z rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. Po drugie - za parę dni odpowiedzialność za sprawy irackie przejmie tymczasowy rząd tego kraju i on stanie się dla nas ważnym partnerem dialogu na temat przyszłości naszych wojsk w Iraku. Po trzecie - zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami - zamiarem rządu jest stopniowa redukcja wielkości naszego kontyngentu, w tym znaczące jego ograniczenie od początku roku 2005.

NewsletterWiadomość HTML?

Logowanie

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Najczęściej czytane


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79