Expose premiera Waldemara Pawlaka - fragment dotyczący polityki zagranicznej - 7 listopada 1993 r.

Panie Marszalku! Wysoki Sejmie! Naczelnym zadaniem w polityce zagranicznej będzie dbałość o umacnianie naszej niepodległości i suwerenności oraz poprawę pozycji na arenie międzynarodowej. Będziemy respektować cele polityki zagranicznej określone w "Założeniach polskiej polityki bezpieczeństwa" podpisanych przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Są to: integracja z Unią Europejską, zacieśnianie współpracy, a następnie członkostwo w NATO i Unii Zachodnioeuropejskiej oraz aktywna rozbudowa stosunków dwustronnych i współpracy regionalnej. Państwo musi prowadzić politykę zagraniczną opartą na powszechnie uznanej polskiej racji stanu. Na zewnątrz musimy mówić jednym głosem.

Chociaż nasze stosunki z sąsiadami oceniamy jako dobre, wciąż dalecy jesteśmy od wykorzystania ich wielkiego potencjału. Nikt w Europie tak jak my nie rozumie trudności politycznych, kulturowych, gospodarczych naszych sąsiadów Rosji, Ukrainy, Białorusi i Litwy. Historia sprawiła że przeżyliśmy krótszy okres bez gospodarki rynkowej i wcześniej do niej wróciliśmy. Rząd dołoży wysiłku, by ułatwiać polskim przedsiębiorcom współdziałanie z przedsiębiorcami tych krajów, zmierzające do wzrostu w nich zapotrzebowania na nasze produkty i efektywnego wykorzystania u nas dostaw z tej strefy gospodarczej.

Nasze relacje gospodarcze z zachodnim sąsiadem Polski, Niemcami, układają się wzorowo. Wymiana gospodarcza między nami jest zbilansowana. Wierzymy, że nie wyczerpaliśmy jeszcze wszystkich możliwości.

Chcemy ze wszystkimi sąsiadami mnożyć więzi formalne, wspólne projekty, formy dialogu oraz wydarzenia promujące poczucie pojednania i życzliwości. Będziemy się starać o powodzenie inicjatyw regionalnych, w szczególności Grupy Wyszehradzkiej i Rady Państw Morza Bałtyckiego.

Mocniej, zdecydowanie mocniej niż dotychczas, w naszych działaniach zewnętrznych uwzględniać będziemy sprawy gospodarcze. Trzeba zapewnić dobrą promocję i ochronę polskich interesów gospodarczych za granicą. W stosunkach z Zachodem będziemy zabiegać o zgodność politycznych deklaracji z codzienną praktyką handlową.

Myśląc o dalszej perspektywie, pamiętamy o krajach pozaeuropejskich. Szczególne znaczenie mają Chiny i Japonia. Polska aktywność gospodarcza będzie też ukierunkowana na inne kraje Dalekiego i Bliskiego Wschodu.

Stosunki ze Stolicą Apostolską zajmują z oczywistych względów szczególne miejsce. Rząd tworzy warunki do najlepszego ich rozwoju. Doceniając rolę Kościoła katolickiego w Polsce i względy historyczne, w najbliższej przyszłości w porozumieniu z przedstawicielami Stolicy Apostolskiej podejmiemy niezbędne kroki do pomyślnego zakończenia procesu ratyfikacji podpisanego już konkordatu.

Rząd będzie kontynuował prace nad uregulowaniem statusu prawnego innych kościołów.

Polska dostatnia i spokojna, Polska szanowana za granicą to najlepszy prezent, jaki możemy zrobić naszym rodakom rozsianym po całym świecie. Wierzymy, że ci, którym się powiodło, nigdy nie zapomną o swoich wsiach i miasteczkach, o szkołach, które otworzyły im wrota na świat.

Nie zapomnimy także o tych Polakach, którzy żyją w krajach biedniejszych niż Polska. Dla nich trzeba organizować pomoc duchową i materialną, umacniać w nich poczucie więzi z rodzinnym krajem. Należy pamiętać, że w bardzo wielu przypadkach są oni potomkami tych, którzy płacili najwyższą cenę za swe przywiązanie do ojczyzny. Pilnie rozważymy liczne postulaty Polonii zgłaszane władzom polskim, zwłaszcza na ubiegłorocznym zjeździe w Krakowie.

NewsletterWiadomość HTML?

Logowanie

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Najczęściej czytane


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79