Traktaty międzynarodowe

Umowy wielostronne:

 1. Akt końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie - 1975 r.
 2. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego - 1985 r.
 3. Europejska Konwencja o Funkcjach Konsularnych - 1967 r.
 4. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności - 1950 r.
 5. Jednolity Akt Europejski - 1987 r.
 6. Karta Atlantycka - 1941 r.
 7. Karta Narodów Zjednoczonych - 1945 r.
 8. Konwencja Haska o Ochronie Dóbr Kulturalnych w Razie Konfliktu Zbrojnego - 1954 r.
 9. Konwencja Wiedeńska o Stosunkach Konsularnych - 1963 r.
 10. Konwencja Wiedeńska o Stosunkach Dyplomatycznych - 1961 r.
 11. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka - 10 grudnia 1948 r.
 12. Statut Rady Europy - 1949 r.
 13. Traktat Amsterdamski - 1997 r.
 14. Traktat Lizboński - 2007 r.
 15. Traktat Nicejski - 2001 r.
 16. Traktat Północnoatlantycki - 1949 r.
 17. Traktat Wersalski - 1919 r.
 18. Traktat z Maastricht - 1992 r.
 19. Traktaty Rzymskie (EWG i EURATOM) - 1957 r.
 20. I Konwencja genewska o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych - 12 sierpnia 1949 r.
 21. III Konwencja genewska o traktowaniu jeńców wojennych 12 sierpnia 1949 r.
 22. IV Konwencja genewska o ochronie osób cywilnych podczas wojny 12 sierpnia 1949 r.

Umowy dwustronne:

 1. Pakt Ribbentrop-Mołotow - 23 sierpień 1939 r.
 2. Traktat między RP a RFN o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy - 17 czerwiec 1991 r.
 3. Traktat między RP a Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy - 18 maj 1992 r.
 4. Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską z jednej strony a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z drugiej strony - 27 styczeń 1994 r.

NewsletterWiadomość HTML?

Logowanie

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Najczęściej czytane


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79