Międzynarodowe stosunki gospodarcze - test

1. Handel bałtycki w XVI/XVII w. odbywał się między portami Bałtyku a:

a. portami Afryki Północnej
b. portami wschodniego wybrzeża Ameryki Północnej
c. zachodnioeuropejskimi portami nad Morzem Północnym i Bałtykiem
d. wszystkimi wymienionymi

2. Transport intermodalny to taki, który najefektywniej łączy różne rodzaje transportu:

Tak
Nie

3. Teoria przewagi komparatywnej Ricarda zakłada istnienie następujących czynników produkcji:

a. pracy
b. kapitału
c. pracy i kapitału
d. ziemi

4. Według teorii Ricarda kraj posiadający absolutną przewagę w produkcji danego dobra będzie jego eksporterem:

Tak
Nie

5. Terms of trade, które uwzględnia oprócz zmian cen eksportowych i importowych również zmiany wydajności w sektorze eksportowym to:

a. dochodowe terms of trade
b. jednoczynnikowe terms of trade
c. dwuczynnikowe terms of trade
d. towarowe terms of trade

6. Społeczna krzywa obojętności opisuje preferencje konsumpcyjne pojedynczego konsumenta:

Tak
Nie

7. Które z poniższych założeń dotyczą teorii Heckschera-Ohlina:

a. brak kosztów transportu
b. pełna mobilność czynników produkcji wewnątrz kraju
c. dwa czynniki produkcji
d. wszystkie wymienione

8. Zgodnie z teorią Heckschera-Ohlina podjęcie wymiany międzynarodowej prowadzi do wyrównywania się cen czynników produkcji:

Tak
Nie

9. W praktyce w większości branż można zaobserwować:

a. najpierw rosnące korzyści skali a potem niekorzyści skali
b. tylko rosnące korzyści skali
c. stałe korzyści skali
d. tylko niekorzyści skali

10. Klasyczne teorie handlu międzynarodowego dobrze i kompleksowo wyjaśniają zjawiska handlu wewnątrzgałęziowego:

Tak
Nie

11. Przykładem inwestycji bezpośredniej jest:

a. budowa nowej fabryki na śląsku przez brytyjski koncern
b. nabycie kontrolnego pakietu akcji PKN Orlen S.A. przez amerykańskiego inwestora
c. otwarcie biura w Moskwie przez polską instytucję finansową
d. wszystkie powyższe

12. Wzrost gospodarczy w kraju małym zazwyczaj nie ma wpływu na ceny światowe:

Tak
Nie

Za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się 1 punkt. Maksymalna ilość punktów - 12.


Test został przygotowany na podstawie:

1. A. Budnikowski, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Warszawa 2006.

NewsletterWiadomość HTML?

Logowanie

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Najczęściej czytane


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79