Międzynarodowe stosunki gospodarcze - test 3

1. Ekspansywna polityka fiskalna sprzyja:

a. aprecjacji waluty
b. deprecjacji waluty
c. wzrostowi eksportu
d. nie wpływa na kursy walutowe

2. Względny spadek stopy procentowej w danym kraju przyczynia się do deprecjacji jego waluty:

Prawda
Fałsz

3. Polityka władz monetarnych, mająca na celu niedopuszczenie do wpływu stanu bilansu płatniczego na krajową podaż pieniądza, nazywana jest:

a. sterylizacją
b. desterylizacją
c. rewaluacją
d. deprecjacją

4. W systemie waluty złotej w przypadku pojawienia się zarówno deficytu, jak i nadwyżki bilansu płatniczego, zmiany cen doprowadzą automatycznie do przywrócenia równowagi wewnętrznej:

Prawda
Fałsz

5. Do narzędzi polityki dostosowawczej zaliczamy:

a. politykę ochrony środowiska
b. politykę transportową
c. politykę fiskalną
d. żadne z powyższych

6. Celem polityki dostosowawczej jest osiągnięcie nadwyżki bilansu płatniczego:

Prawda
Fałsz

7. W systemie z Bretton Woods ustalono parytet złota w wysokości:

a. 40 USD za uncję
b. 30 USD za uncję
c. 32 USD za uncję
d. 35 USD za uncję

8. Współczesny międzynarodowy system walutowy charakteryzuje możliwość stosowania dowolnych reżimów kursowych:

Prawda
Fałsz

9. Najważniejszą przyczyną wzrostu zainteresowania problemami krajów rozwijających się, który nastąpił w drugiej połowie lat 70., było:

a. powstanie ruchu niepodległościowego w Afryce
b. kryzys naftowy
c. drugi raport klubu rzymskiego
d. załamanie się światowego handlu diamentami

10. System kwot eksportowych stosowany w międzynarodowych porozumieniach towarowych ma na celu maksymalizację zysku:

Prawda
Fałsz

11. Spadek konkurencyjności krajów Azji Południowo-Wschodniej w latach 90. wynikał z:

a. nadmiernej specjalizacji w produkcji towarów pracochłonnych
b. nadmiernego wzrostu kosztów pracy w regionie
c. nasycenia rynku towarami eksportowymi z Azji
d. niewłaściwego zarządzania największymi przedsiębiorstwami

12. Dopływ kapitału krótkoterminowego przyczynia się do wzrostu kursu waluty krajowej:

Prawda
Fałsz

Za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się 1 punkt. Maksymalna ilość punktów - 12.


Test został przygotowany na podstawie:

1. A. Budnikowski, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Warszawa 2006.

NewsletterWiadomość HTML?

Logowanie

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Najczęściej czytane


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79