Międzynarodowa ochrona środowiska - test

1. Podaj nazwę raportu Klubu Rzymskiego z 1972 roku, analizującego przyszłość ludzkości wobec wzrostu liczby mieszkańców Ziemi i wyczerpujących się zasobów naturalnych: (1 pkt)

2. Do Europejskiej Agencji Środowiska mogą przystępować kraje spoza Unii Europejskiej: (1 pkt)

Prawda
Fałsz

3. Wpływ emisji freonów na środowisko naturalne rozpatrywano podczas: (1 pkt)

a. Konferencji w Montrealu w 1987 roku
b. Konferencji w Ilulissat z 2008 roku
c. Konferencji w Rio de Janeiro z 1992 roku
d. Konferencji sztokholmskiej z 1972 roku

4. Sekretarz Generalny ONZ, którzy stworzył raport "Człowiek i jego środowisko", to: (1 pkt)

a. Boutros Boutros-Ghali
b. U Thant
c. Dag Hammarskjöld
d. Kofi Annan

5. W grudniu 2011 roku od Protokołu z Kioto odstąpiła: (1 pkt)

a. Brazylia
b. Japonia
c. Francja
d. Kanada

6. Raport o stanie środowiska świata GEO-4 z 2007 roku został opublikowany przez: (1 pkt)

a. UNEP
b. WWF
c. Geenpeace
d. IUCN

7. Program Agenda 21 dotyczy kwestii zrównoważonego rozwoju: (1 pkt)

Prawda
Fałsz

8. Wymień 2 negatywne skutki wycinania lasów tropikalnych: (2 pkt)

1.
2.

9. Kraj o największej liczbie ludności to: (1 pkt)

a. Indie
b. USA
c. Chiny
d. Rosja

10. Stany Zjednoczone przystąpiły do Protokołu z Kioto: (1 pkt)

Prawda
Fałsz

11. Emisja freonów wpływa na powstawanie dziury ozonowej: (1 pkt)

Prawda
Fałsz

Zobacz też:

NewsletterWiadomość HTML?

Logowanie

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Najczęściej czytane


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79