Podmioty prawa międzynarodowego publicznego - test

1. Który z poniższych elementów należy wyłącznie do kompetencji własnej państwa:

a. traktowanie swoich obywateli
b. traktowanie cudzoziemców
c. wybór wewnętrznego ustroju politycznego
d. wykonanie zobowiązań międzynarodowych

2. Państwa trwale neutralne mają prawo do zorganizowania i utrzymywania własnej infrastruktury wojskowej oraz sił zbrojnych:

Prawda
Fałsz

3. Przykładem utworzenia nowego państwa na terytorium niepodlegającym suwerenności żadnego państwa jest:

a. Republika Czeska
b. Kamerun
c. Tanzania
d. Białoruś

4. Immunitet jurysdykcyjny państwa obejmuje jego siły zbrojne oraz obywateli:

Prawda
Fałsz

5. Szwajcaria to państwo trwale neutralne od:

a. 1955 r.
b. 1918 r.
c. 1648 r.
d. 1815 r.

6. Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu jest organizacją pozarządową:

Prawda
Fałsz

7. Organizacją międzynarodową o charakterze ponadnarodowym jest:

a. Unia Europejska
b. Organizacja Narodów Zjenoczonych
c. NATO
d. Rada Europy

8. Rozpadnięcie się państwa na kilka nowych państw to jeden ze sposobów powstania państwa:

Prawda
Fałsz

9. Osoby fizyczne mogą wykonywać uprawnienia podmiotowe w sferze prawa międzynarodowego na podstawie:

a. Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
b. Statutu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości
c. Karty Narodów Zjednoczonych
d. Traktatu z Maastricht

10. Oderwanie się części terytorium państwa to jeden ze sposobów upadku państwa:

Prawda
Fałsz

11. Elementy składowe państwa zostały wymienione w:

a. Karcie Narodów Zjednoczonych
b. Akcie końcowym KBWE
c. Konwencji o prawach i obowiązkach państwa z 1933 r.
d. Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów z 1969 r.

12. Szwecja to państwo posiadające status trwałej neutralności:

Prawda
Fałsz

Za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się 1 punkt. Maksymalna ilość punktów - 12.

NewsletterWiadomość HTML?

Logowanie

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Najczęściej czytane


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79