Terytorium w prawie międzynarodowym - test

1. Status prawny Antarktyki reguluje:

a. Traktat waszyngtoński z 1959 r.
b. Konwencja wiedeńska z 1978 r.
c. Konwencja haska z 1954 r.
d. żadne z powyższych

2. Strefa zdemilitaryzowana to umowne wyłącznie części terytorium z ewentualnych przyszłych działań wojennych i nakaz powstrzymania się od wykorzystywania go jako bazy do prowadzenia działań wojennych:

Prawda
Fałsz

3. Terytorium zneutralizowane oraz zdemilitaryzowane stanowi:

a. Arktyka
b. Wyspy Alandzkie
c. Madagaskar
d. Wyspy Owcze

4. Efektywność i jawność jako kryteria zawłaszczenia ziemi niczyjej potwierdzono w akcie końcowym konferencji berlińskiej z 1885 r.:

Prawda
Fałsz

5. Termin "avulsio", zaczerpnięty z prawa rzymskiego, oznacza:

a. zmianę koryta rzeki
b. oderwisko
c. przymulisko
d. wyschnięcie koryta rzeki

6. Termin "alluvio", pochodzący z prawa rzymskiego, oznacza zmianę koryta rzeki:

Prawda
Fałsz

7. Pierwotnym sposobem nabycia terytorium państwowego jest:

a. cesja
b. cesja wzajemna
c. przyrost
d. plebiscyt

8. Rzeką międzynarodową jest rzeka, która przepływa przez terytorium co najmniej dwóch państw lub stanowi pomiędzy nimi granicę:

Prawda
Fałsz

9. W przeszłości, kiedy zawojowanie było jeszcze legalnym sposobem nabycia terytorium państwowego, warunkiem nabycia tytułu do danego terytorium była:

a. ostateczność i nieodwracalność podboju
b. jawność i efektywność okupacji
c. długotrwała okupacja terytorium
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

10. Swoboda żeglugi dla wszystkich państw nadbrzeżnych na Skaldzie i Mozie została ustanowiona w Dekrecie Konwentu z 1792 r.:

Prawda
Fałsz

11. Wolność żeglugi na Dunaju od Ulmu została wprowadzona:

a. podczas kongresu westfalskiego w 1648 r.
b. w konwencji mannheimskiej z 1868 r.
c. na konferencji berlińskiej w 1885 r.
d. na kongresie paryskim w 1856 r.

12. Wolność żeglugi na rzekach Kongo i Niger została wprowadzona na konferencji berlińskiej w 1885 r.:

Prawda
Fałsz

Za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się 1 punkt. Maksymalna ilość punktów - 12.

NewsletterWiadomość HTML?

Logowanie

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Najczęściej czytane


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79