Wspólnota Niepodległych Państw - test

1. Wskaż państwa założycielskie Wspólnoty Niepodległych Państw:

a. Rosja, Kazachstan, Ukraina
b. Rosja, Białoruś, Mołdowa
c. Rosja, Ukraina, Białoruś
d. Rosja, Ukraina, Tadżykistan

2. Podaj dokładną datę podpisania Układu Białowieskiego:

3. Które kraje posiadały na swoim obszarze broń atomową po rozpadzie ZSRR:

a. Rosja, Kazachstan, Ukraina, Białoruś
b. Rosja, Uzbekistan, Mołdawia, Białoruś
c. Kazachstan, Rosja, Kirgistan, Ukraina
d. Rosja, Azerbejdżan, Ukraina, Białoruś

4. Przyporządkuj kraj do stolicy:

1. Astana a. Azerbejdżan
2. Kijów b. Białoruś
3. Baku c. Kazachstan
4. Mińsk d. Ukraina

1. 2. 3. 4.

5. Które z państw nie należy obecnie do WNP:

a. Mołdawia
b. Gruzja
c. Turkmenistan
d. Ukraina

6. Jakie państwa zrzesza inicjatywa integracyjna GUAM:

a. Gruzja, Uzbekistan, Azerbejdżan, Mołdawia
b. Gruzja, Ukraina, Armenia, Mołdawia
c. Gruzja, Ukraina, Azerbejdżan, Mołdawia
d. Gruzja, Uzbekistan, Armenia, Mołdawia

7. Do której ze struktur współpracy na terenie WNP zostały włączone Chiny:

a. Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym
b. Eurazjatyckie Stowarzyszenie Gospodarcze
c. Wspólna Przestrzeń Gospodarcza
d. Szanghajska Organizacja Współpracy

8. Podaj państwo, które posiada największe zasoby surowców energetycznych na Kaukazie Południowym:

9. Konflikt o Górski Karabach toczy się między:

a. Armenią a Gruzją
b. Armenią a Azerbejdżanem
c. Azerbejdżanem a Gruzją
d. Gruzją a Rosją

10. Na bazie jakiego układu utworzona została Organizacja Układu o Bezpieczeńtwie Zbiorowym:

11. W którym państwie znajduje się należący do Rosji kosmodrom Bajkonur:

a. Kazachstan
b. Kirgistan
c. Ukraina
d. Białoruś

Za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się 1 punkt. Maksymalna ilość punktów - 11.


Test został przygotowany na podstawie:

A. Legucka, K. Malak (red.), Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw, Warszawa 2008.

NewsletterWiadomość HTML?

Logowanie

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Najczęściej czytane


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79