Organizacja Narodów Zjednoczonych - test

1. Podaj nazwę organizacji uznawanej za "poprzedniczkę" ONZ:

2. Czy Polska należy do państw-założycieli ONZ?:

Tak
Nie

3. W którym mieście odbyła się konferencja założycielska ONZ:

a. Waszyngton
b. San Francisco
c. Nowy York
d. Londyn

4. Które miasto jest siedzibą ONZ:

a. Waszyngton
b. San Francisco
c. Nowy York
d. Paryż

5. Ilu stałych członków liczy Rada Bezpieczeństwa ONZ:

a. 4
b. 5
c. 6
d. 10

6. Każdy członek Rady Bezpieczeństwa posiada prawo weta, które pozwala mu na skuteczne zablokowanie procesu decyzyjnego:

prawda
fałsz

7. Przyporządkuj skrót do odpowiedniej nazwy:

1. UNESCO a. ONZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa
2. UNICEF b. ONZ ds. Edukacji, Nauki i Kultury
3. FAO c. Fundusz NZ na Rzecz Dzieci
4. UNDP d. Program Rozwoju Narodów Zjednoczonych

1. 2. 3. 4.

8. Ile sesji zwyczajnych w ciągu roku odbywa Zgromadzenie Ogólne:

a. 1
b. 2
c. 3
d. sesje zwyczajne odbywają się co 2 lata

9. Gdzie mieści się siedziba Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości:

a. Haga
b. Paryż
c. Luksemburg
d. Bruksela

10. Kto jest obecnie Sekretarzem Generalnym ONZ:

a. Javier Solana
b. Anders Fogh Rasmussen
c. Kofi Annan
d. Ban Ki-moon

11. Interwencja w Iraku w 2003 roku podjęta została bez zgody Rady Bezpieczeństwa ONZ:

prawda
fałsz

12. Podaj nazwę dokumentu, który stanowi statut ONZ:

Za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się 1 punkt. Maksymalna ilość punktów - 12.


Test został przygotowany na podstawie:

1. B. Kuźniak, M. Marcinko, Organizacje międzynarodowe, Warszawa 2008.
2. E. Latoszek, M. Proczek, Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie, Warszawa 2006.

NewsletterWiadomość HTML?

Logowanie

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Najczęściej czytane


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79