Historia stosunków międzynarodowych w I połowie XIX wieku - test

1. Wymień 3 podstawowe zasady Kongresu Wiedeńskiego: (3 pkt)

a.

b.

c.

2. Który car reprezentował Rosję na Kongresie Wiedeńskim?: (1 pkt)

a. Aleksander I
b. Mikołaj I
c. Aleksander II
d. Mikołaj II

3. Na ziemiach niemieckich w wyniku postanowień Kongresu Wiedeńskiego utworzono: (1 pkt)

a. Związek Reński
b. Związek Północnoniemiecki
c. Związek Niemiecki
d. Unię Niemiecko-Austriacką

4. Przywódca którego państwa był inicjatorem świętego przymierza: (1 pkt)

a. Austrii
b. Prus
c. Rosji
d. Francji

5. Podaj 3 przyczyny wybuchu walk niepodległościowych w Ameryce Łacińskiej: (3 pkt)

a.

b.

c.

6. Podaj imię i nazwisko postaci, która odegrała największą rolę w czasie rewolucji niepodległościowych w Ameryce Łacińskiej: (1 pkt)

7. Przyporządkuj państwo do daty uzyskania niepodległości: (2 pkt)

1. Argentyna a. 1816
2. Chile b. 1823
3. Wenezuela c. 1825
4. Boliwia d. 1818

1. 2. 3. 4.

8. W którym roku wybuchła rewolucja lipcowa we Francji: (1 pkt)

a. 1848
b. 1830
c. 1824
d. 1818

9. Podaj nazwę i rok ogłoszenia doktryny, która zawierała się w krótkim haśle "Ameryka dla Amerykanów": (2 pkt)

10. W którym roku miała swój początek Wiosna Ludów w Europie: (1 pkt)

a. 1831
b. 1845
c. 1846
d. 1848

11. Których państw nie objęła swym zasięgiem Wiosna Ludów: (1 pkt)

a. Austrii i Prus
b. Wielkiej Brytanii i Rosji
c. Francji i Hiszpanii
d. Włoch i Rosji


Test został przygotowany na podstawie:

1. W. Dobrzycki, Historia stosunków międzynarodowych 1815-1945, Warszawa 2007.

NewsletterWiadomość HTML?

Logowanie

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Najczęściej czytane


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79