NATO - test

1. Wskaż państwa-sygnatariuszy Traktatu Brukselskiego z 17 marca 1948 roku:

a. Francja, Wielka Brytania, Włochy, Niemcy, Hiszpania
b. Belgia, Holandia, Luksemburg, Włochy, Wielka Brytania
c. Belgia, Holandia, Luksemburg, Wielka Brytania, USA
d. Belgia, Holandia, Luksemburg, Wielka Brytania, Francja

2. Podaj dzienną datę podpisania Traktatu Północnoatlantyckiego:

3. Ile państw było sygnatariuszami Traktatu Północnoatlantyckiego w roku jego powstania:

a. 6
b. 10
c. 12
d. 14

4. W którym roku Republika Federalna Niemiec została przyjęta do NATO:

a. 1955
b. 1952
c. 1961
d. 1989

5. Które państwo w 1966 roku wystąpiło ze struktur wojskowych NATO:

a. RFN
b. Islandia
c. Francja
d. Włochy

6. Podaj nazwę jedynego traktatowego organu NATO:

7. Islandia nie uczestniczy w strukturach wojskowych NATO:

prawda
fałsz

8. Do jakiego programu stworzonego przez NATO przystąpiła Polska w 1994 roku:

a. Rada Parnerstwa Euroatlantyckiego
b. Północnoatlantycka Rada Współpracy
c. Polska nie przystąpiła do żadnego programu
d. Parnerstwo dla Pokoju

9. W którym roku Polska przystąpiła do NATO:

a. 1998
b. 1999
c. 2000
d. 2004

10. Kto jest obecnie Sekretarzem Generalnym NATO:

a. Javier Solana
b. Anders Fogh Rasmussen
c. Jose Manuel Barroso
d. Ban Ki-moon

11. Jakie siły NATO zostały wysłane w 2001 roku do Afganistanu:

a. ISAF
b. KFOR
c. SFOR
d. IFOR

Za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się 1 punkt. Maksymalna ilość punktów - 11.


Test został przygotowany na podstawie:

1. B. Kuźniak, M. Marcinko, Organizacje międzynarodowe, Warszawa 2008.
2. E. Latoszek, M. Proczek, Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie, Warszawa 2006.

NewsletterWiadomość HTML?

Logowanie

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Najczęściej czytane


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79