Rada Europy - test

1. Hiszpania i Belgia należały do państw założycieli Rady Europy:

prawda
fałsz

2. Siedzibą Rady Europy jest:

a. Luksemburg
b. Bruksela
c. Strasburg
d. Paryż

3. Który dokument stanowi podstawę w zakresie ochrony praw człowieka w ramach Rady Europy:

a. Europejska Konwencja Praw Człowieka
b. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela
c. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych
d. Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych

4. W którym roku Polska przystąpiła do Rady Europy:

a. 1952
b. 1989
c. 1991
d. 1994

5. Podaj nazwę organu decyzyjnego Rady Europy:

6. Instytucja sądowa funkcjonująca w ramach Rady Europy to:

a. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
b. Międzynarodowy Trybunał Karny
c. Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej
d. Europejski Trybunał Praw Człowieka

7. W skład Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy wchodzą przedstawiciele parlamentów państw członkowskich:

prawda
fałsz

8. Kadencja Sekretarza Generalnego trwa:

a. 6 lat
b. 5 lat
c. 4 lata
d. 3 lata

9. Ile razy w roku zbiera się Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych:

a. 2
b. 3
c. 4
d. Żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

10. Które z państw nie należy do Rady Europy:

a. Białoruś
b. Rosja
c. Ukraina
d. Gruzja

Za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się 1 punkt. Maksymalna ilość punktów - 10.


Test został przygotowany na podstawie:

1. J. Kaczmarek, Rada Europy, Wrocław 2002.
2. E. Latoszek, M. Proczek, Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie, Warszawa 2006.

NewsletterWiadomość HTML?

Logowanie

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Najczęściej czytane


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79