Unia Europejska - test

1. Traktat Lizboński wszedł w życie:

a. 1 grudnia 2009
b. 1 grudnia 2007
c. 13 grudnia 2007
d. 13 grudnia 2009

2. W państwach regionalnych i federalnych regiony mają uprawnienia do stanowienia prawa:

a. karnego
b. międzynarodowego
c. lokalnego
d. federalnego

3. W latach 90. powstało w Polsce:

a. 15 przygranicznych euroregionów
b. 10 przygranicznych euroregionów
c. 50 przygranicznych euroregionów
d. 5 przygranicznych euroregionów

4. W latach 60. powołano dwa regionalne fundusze: Europejski Fundusz Społeczny oraz:

a. PhARE
b. Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej
c. Europejski Fundusz Regionalny
d. INTERREG

5. Podstawowym celem EFRR miało być wyrównywanie dysproporcji regionalnych w:

a. ONZ
b. EWG
c. RWPG
d. NAFTA

6. Polityka regionalna opiera się od początków swego powstania na zasadach partnerstwa i współfinansowania pomiędzy organami UE a:

a. organami międzynarodowymi
b. państwami kandydującymi
c. organami EWG
d. państwami członkowskimi

7. Zasada programowania polityki regionalnej oznacza odejście od stosowanej uprzednio praktyki subwencjonowania przez Wspólnoty pojedynczych projektów inwestycyjnych na rzecz dofinansowywania programów::

a. cząstkowych
b. konkurencyjnych
c. kompleksowych
d. jednostkowych

8. Zasady kontroli finansowej rozdzielają wyraźnie odpowiedzialność między państwa członkowskie i:

a. Komitet Regionów
b. Parlament
c. Radę UE
d. Komisję

9. Program INTERREG wspiera nawiązywanie partnerskich kontaktów między państwami w celu finansowania zrównoważonego zagospodarowania przestrzennego poprzez rozwój współpracy:

a. transgranicznej
b. bezpośredniej
c. etnicznej
d. bezgranicznej

10. Program LEADER ma inicjować kontakty liderów życia społecznego i gospodarczego, mając na celu wspólne poszukiwania nowych strategii trwałego rozwoju na terenach:

a. miejskich
b. wiejskich
c. zurbanizowanych
d. poprzemysłowych

Za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się 1 punkt. Maksymalna ilość punktów - 10.

NewsletterWiadomość HTML?

Logowanie

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Najczęściej czytane


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79