Międzynarodowe stosunki kulturalne - test

1. Podaj dla każdego państwa nazwę głównej instytucji promującej kulturę i język tego kraju na arenie międzynarodowej: (3 pkt)

a. Polska:               

b. Wielka Brytania:   

c. Francja:              

2. Od XIX wieku pojęcia kultury i cywilizacji traktowane są jako synonimy: (1 pkt)

prawda
fałsz

3. Która z cywilizacji stawia w centrum jednostkę: (1 pkt)

a. islamska
b. chińska
c. afrykańska
d. zachodnia

4. W jaki sposób dochodziło do dyfuzji kulturowej w starożytności i średniowieczu (podaj 2 przykłady): (2 pkt)

I  

II

5. Przyporządkuj styl architektoniczny do opisu: (2 pkt)

1. Styl barokowy a. Powrót do elementów antyku, równowaga, harmonia, rzeźby przedstawiające ludzi (humanizm)
2. Styl gotycki b. Z zewnątrz system przyporowy, w środku sklepienia krzyżowo-żebrowe, strzeliste wieże, cienkie mury
3. Styl nowożytny c. Wielkie budowle, grube mury, małe okna, budowy na planie krzyża
4. Styl romański d. iluzjonizm (iluzja trójwymiarowości, malowanie wnęk), oryginalne fasady

1. 2. 3. 4.

6. Jaki typ konfliktu wg koncepcji Huntingtona występował do 1648 roku: (1 pkt)

a. między władcami
b. między narodami
c. między ideologiami
d. między cywilizacjami

7. Jakie działania mogą podjąć państwa należące do innych cywilizacji wobec dominacji Zachodu (podaj 2 przykłady) (2 pkt)

a.

b.

8. Kiedy obchodzimy światowy dzień różnorodności kulturowej: (1 pkt)

a. 9 maj
b. 2 kwiecień
c. 4 lipiec
d. 21 maj

9. Międzynarodowa Rada Zabytków i Miejsc Zabytkowych to: (1 pkt)

a. IFAD
b. UNIDO
c. ICOMOS
d. ICAO

10. Przyporządkuj program do realizującej go organizacji: (3 pkt)

1. Rada Europy a. Eurimage
2. UNESCO b. Kultura 2000
3. UE c. Pamięć Świata

1. 2. 3.

11. Czy kiedykolwiek doszło do skreślenia obiektu z Listy Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO?: (1 pkt)

Tak
Nie

12. Wymień trzy obiekty w Polsce wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (3 pkt)

a.

b.

c.


Test został przygotowany na podstawie:

1. G. Michałowska, Miejsce kultury w polityce UE, [w:] G. Michałowska (red.), Integracja europejska. Instytucje, polityka, prawo, Warszawa 2003

2. S. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 2006.

3. K. Lankosz, I. Głuszyńska Międzynarodowe stosunki kulturalne: wybór dokumentów, Bielsko-Biała 2007.

NewsletterWiadomość HTML?

Logowanie

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Najczęściej czytane


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79