Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Prawo dyplomatyczne i konsularne - test PDF Print Email
Testy

1. Podaj trzy źródła prawa dyplomatycznego: (3 pkt)

a.

b.

c.

2. Parlament jest organem państwowym, który ustala zasady polityki zagranicznej państwa: (1 pkt)

prawda
fałsz

3. Czynne prawo legacji oznacza możliwość wysyłania swoich przedstawicieli dyplomatyczncych do innych państw, bierne natomiast przyjmowanie obcych przedstawicieli dyplomatycznych: (1 pkt)

prawda
fałsz

4. Szefowie misji dyplomatycznych dzielą się na trzy klasy: (3 pkt)

I.  

II. 

III.

5. Prawo dyplomatyczne reguluje: (1 pkt)

a. Konwencja Wiedeńska z 1961 roku
b. Konwencja Wiedeńska z 1963 roku
c. Konwencja Haska z 1954 roku
d. Żadna z powyższych konwencji

6. Przyporządkuj: (1 pkt)

1. Charge d'affaires en pied a. mianowany przez ministra spraw zagranicznych w celu pełnienia funkcji szefa misji dyplomatycznej
2. Charge d'daffaires ad interim b. powoływany przez szefa misji dyplomatycznej w celu zastępowania go w czasie choroby, nieobecności itp.

1. 2.

7. Zaznacz immunitety rzeczowe: (2 pkt)

a. prawo używania flagi i godła na pomieszczeniach misji dyplomatycznej i konsularnej
b. nietykalność osobista przedstawiciela dyplomatycznego
c. zwolnienie od rewizji osobistej i rewizji bagażu przedstawicieli dyplomatycznych
d. nietykalność pomieszczeń misji, jej archiwów, dokumentacji i korespondencji urzędowej

8. Na terytorium danego państwa nie może działać więcej niż jeden urząd konsularny innego państwa: (1 pkt)

prawda
fałsz

9. Pojęcie "exequatur" oznacza: (1 pkt)

a. zgodę państwa przyjmującego na wykonywanie przez daną osobę funkcji ambasadora
b. zgodę państwa przyjmującego na utworzenie ambasady
c. zgodę państwa przyjmującego na wykonywanie przez daną osobę funkcji kierownika urzędu konsularnego
d. zgodę państwa przyjmującego na utworzenie konsulatu

10. Listy komisyjne wydawane są dla: (1 pkt)

a. Nuncjusza
b. Konsula
c. Ambasadora
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

11. Podaj nazwę dokumentu, za pomocą którego mianuje się szefa misji dyplomatycznej: (1 pkt)


Test został przygotowany na podstawie:

1. J. Sutor, Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa 2007.