Historia stosunków międzynarodowych od połowy XIX wieku do I Wojny Światowej - test

1. Kto wraz z Francją i Wielką Brytanią brał udział w Wojnie Krymskiej przeciwko Rosji: (1 pkt)

a. Królestwo Mediolanu
b. Królestwo Sardynii
c. Królestwo Obojga Sycylii
d. Prusy

2. Jak nazywał się premier Piemontu (pełniący funkcję od 1952 roku), który walnie przyczynił się do zjednoczenia Włoch: (1 pkt)

a. Giuseppe Garibaldi I
b. Wiktor Emanuel II
c. Camillo Benso di Cavour
d. Żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

3. W 1961 roku nastąpiło pełne zjednoczenie Włoch, obejmujące obszar całego Półwyspu Apenińskiego: (1 pkt)

prawda
fałsz

4. Przyporządkuj wojnę do daty: (2 pkt)

1. Wojna prusko-austriacka a. 1859
2. Wojna niemiecko-francuska b. 1864
3. Wojna Prus i Austrii przeciwko Danii c. 1866
4. Wojna Francji i Sardynii przeciwko Austrii d. 1870

1. 2. 3. 4.

5. O jakie ziemie toczyła się wojna Prus i Austrii przeciwko Danii: (1 pkt)

6. Podaj imię i nazwisko męża stanu, który zjednoczył Niemcy "Krwią i Żelazem": (1 pkt)

7. Kongres Berliński odbył się po zakończeniu wojny rosyjsko-tureckiej trwającej w latach 1877-1878, ograniczył on wpływy Rosji na Bałkanach (1 pkt)

prawda
fałsz

8. Objaśnij jednym zdaniem, co to jest i czego dotyczy "entente cordiale": (2 pkt)

9. Przyporządkuj państwa do nazwy sojuszu, w którego skład wchodziły przed wybuchem pierwszej wojny światowej: (2 pkt)

1. Trójporozumienie (ententa) a. Rosja
2. Trójprzymierze b. Włochy
c. Wielka Brytania
d. Niemcy

1. 2.

10. Z którym państwem Stany Zjednoczone toczyły wojnę w 1898 roku: (1 pkt)

a. Z Hiszpanią
b. Z Portugalią
c. Z Francją
d. Z Japonią

11. Podaj imię i nazwisko prezydenta Stanów Zjednoczonych urzędującego w pierwszej dekadzie XX wieku: (1 pkt)

12. Jaką wojnę zakończył traktat pokojowy w Portsmouth i w którym roku miało to miejsce: (2 pkt)


Test został przygotowany na podstawie:

1. W. Dobrzycki, Historia stosunków międzynarodowych 1815-1945, Warszawa 2007.

NewsletterWiadomość HTML?

Logowanie

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Najczęściej czytane


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79