Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Rynek PDF Print Email
R
DATE_FORMAT_LC2

Rynek to zespół warunków, które doprowadzają do kontaktu pomiędzy kupującymi i sprzedającymi w procesie wymiany dóbr i usług.

Na niektórych rynkach (sklepy, stragany) kupujący i sprzedający kontaktują się bezpośrednio. Inne rynki (londyńska giełda papierów wartościowych) działają poprzez pośredników (maklerów giełdowych), którzy zawierają transakcje w imieniu swoich klientów. W supermarketach sprzedawcy określają cenę, umieszczają towary na półkach i dają klientowi możliwość wyboru, czy kupić dany towar, czy nie. Na aukcjach dzieł sztuki kupujący są zmuszeni do licytowania się pomiędzy sobą, a sprzedawca zachowuje postawę bierną.

Choć z pozoru rynki te się różnią, w istocie pełnią tę samą funkcję ekonomiczną. Ustalają one mianowicie ceny sprawiające, że ilość dóbr, na którą ludzie zgłaszają zapotrzebowanie, zostaje zrównana z ilością oferowaną do sprzedaży. Cena i ilość nie mogą być rozpatrywane oddzielnie. Jeżeli rynek ustala cenę rollsroyce'a na poziomie dziesięciokrotnie wyższym od ceny małego forda, oznacza to jednocześnie, że wielkość produkcji i sprzedaży fordów będzie znacznie większa od ilości wytwarzanych i sprzedawanych rolls-royce'ów. Ceny kierują decyzjami społeczeństwa o tym, co, jak i dla kogo kupować.

Źródło: D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Mikroekonomia, Warszawa 2000.